14 พฤษภาคม วันอนุรักษ์ควายไทย

รายละเอียด

 • 14 พฤษภาคม วันอนุรักษ์ควายไทย

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • Livestock Production Magazine

 • พ.ค. 2560

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 801 หน้า 23

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;ควาย;วันอนุรักษ์ควายไทย;การเลี้ยง;การสนับสนุนพันธุ์สัตว์

 • TAB000125611786

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University