ต่อยอดอนุรักษ์ เพิ่มจำนวนควายไทย

รายละเอียด

 • ต่อยอดอนุรักษ์ เพิ่มจำนวนควายไทย

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • Livestock Production Magazine

 • เม.ย. 2559

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 775 หน้า 54-57

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;ควายไทย;การอนุรักษ์;การเลี้ยงแบบประณีต;ฟาร์มสาธิต;การจัดการโรงเรือน;การให้อาหารสัตว์;การจัดการแปลงหญ้า;หญ้าเนเปียร์หมัก;การปรับปรุงพันธุ์;การตลาด;ราคา;กฎหมาย;พ่อแม่พันธุ์

 • TAB000125593035

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University