เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองคำ

รายละเอียด

 • เกษตรกรบ้านกุรุคุ นครพนม ขี้วัว ขี้ควาย มีค่าดั่งทองคำ

 • 2560

 •   ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 พ.ค. 2560

 • ปีที่ 29 ฉบับที่ 646 หน้า 45-47

 • http://www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • มูลโค;มูลกระบือ;ปุ๋ยคอก;มูลสัตว์;การผลิต;การตลาด;ราคา

 • TAB000125604000

 • [1] ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University