ยาถ่ายพยาธิจากสมุนไพรพื้นบ้านให้ผลเลิศ

รายละเอียด

 • ยาถ่ายพยาธิจากสมุนไพรพื้นบ้านให้ผลเลิศ

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ม.ค. 2560

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 หน้า 67

 • ไทย

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • L72-ศัตรูสัตว์

 • ยาถ่ายพยาธิ;สมุนไพรพื้นบ้าน;การผลิต;ส่วนผสม;วิธีการใช้;โค;กระบือ;การถ่ายพยาธิ

 • TAB000125601439

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University