ปศุสัตว์เดินเครื่อง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเอามาเลี้ยงโค-กระบือ

รายละเอียด

 • ปศุสัตว์เดินเครื่อง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเอามาเลี้ยงโค-กระบือ

 • 2559

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ย. 2559

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 152 หน้า 46-47

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F01-การผลิตพืช

 • L01-การผลิตสัตว์

 • ข้าว;พื้นที่ไม่เหมาะสม;การส่งเสริม;การปลูกข้าว;โค;กระบือ;การเลี้ยง

 • TAB000125600696

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University