มาจัดสวนกันเถอะ

รายละเอียด

 • มาจัดสวนกันเถอะ

 • 2558

 •   ยุคคล จิตสำรวย

 • หนังสือ

 • 978-616-301-354-5

 • กรุงเทพฯ

 • 139 หน้า

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • F01-การผลิตพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • สวน;การจัดสวน;การออกแบบสวน;ตัวอย่างสวน;พันธุ์ไม้จัดสวน;กันเกรา;เหลืองอินเดีย;กาสะลองคำ;แปรงล้างขวด;ชงโค;คอร์เดีย;เสลา;พลอง;ดอนย่า;เข็มขาว;ยี่โถ;โยทะกา;เทียนหยด;นางแย้ม;มิกกี้เมาส์;หลิวทอง;สาวสันทราย;ยี่เข่ง;นีออน;เฟริ์นกนกนารี;กระดุมทอง;กระดุมไพลิน;กระบือเจ็ดตัว;ก้ามหลุด;เข็มอินเดีย;โคลงเคลงเลื้อย;ตีนตุ๊กแก;ริบบิ้นเขียว;เหลืองสยาม;ลักษณะทรงพุ่ม;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;การปลูก;การดูแลรักษา;การนำมาใช้จัดสวน

 • Gardens;Landscape gardening;Design;Vegetation;Oleander;Crape myrtle;Dogwoods;Plant anatomy;Planting;Upkeep;Usage

 • TAB000025600803

 • [1] ยุคคล จิตสำรวย

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University