เนื้อกระบือ

รายละเอียด

 • เนื้อกระบือ

 • Buffalo beef

 • 2547

 •   Anon

 • หนังสือ

 • ISBN 974-403-227-8

 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 16 หน้า

 • E70-การค้า/การตลาด

 • Buffalo meat;Meat;Animal products;Standards;Quality;Grading;Standardizing;

 • กระบือ;ควาย;ซากกระบือ;เนื้อ;มาตรฐาน;คุณภาพ

 • Buffalo;ฺBeef;Standard

 • [1] Anon

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University