การดูแลสุขภาพโค-กระบือ: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • การดูแลสุขภาพโค-กระบือ: เอกสารคำแนะนำ

 • 2548

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-682-204-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 41 หน้า

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • โค;กระบือ;สุขภาพสัตว์;โรคของสัตว์;การควบคุมโรค;ระบาดวิทยา;สาเหตุของโรค;อาการ;โรคปากและเท้าเปื่อย;โรคพิษสุนัขบ้า;โรคไข้น้ำนม;โรคพยาธิ;การรักษาโรค;การวางแผน;การดูแลสัตว์เลี้ยง;

 • Cattle;Water buffaloes;Animal health;Animal diseases;Disease control;Epidemiology;Disease course;Symptoms;Foot and mouth disease;Rabies;Milk fever;Helminthiasis;Disease treatment;Planning;Pet care;

 • โค;กระบือ;สุขภาพสัตว์;โรค;การป้องกันโรค;การเลือกซื้อโค-กระบือ;การระบาดของโรค;มาตรการป้องกันติดต่อ;สาเหตุของโรค;การติดต่อของโรค;อาการ;โรคปากและเท้าเปื่อย;โรคเฮโมรายิกเซฟติเมีย;โรคแอนแทรกซ์;โรคบลูเซลโลซีส;โรคเลปโตสโปโรซีส;วัณโรคในโค;โรคพิษสุนัขบ้า;โรคท้องอืด;โรคท้องเสีย;โรคไข้น้ำนม;โรคกีบเน่า;โรคตาเจ็บ;โรคพยาธิ;การรักษา;การพยาบาล;แผนการดูแลสุขภาพสัตว์;การรักษาโรค

 • Cattle;Buffaloes

 • TAB000025590020

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University