เครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ

รายละเอียด

 • เครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ

 • 2558

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • นิตยสารสร้างเงิน สร้างงาน

 • ต.ค. 2558

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 137 หน้า 36-39

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • L01-การผลิตสัตว์

 • เครือข่ายสถาบันการศึกษา;โรงเรียนกาสรกสิวิทย์;การอบรมเกษตรกร;การฝึกกระบือ;โครงการฟาร์มตัวอย่าง;การถ่ายทอดความรู้

 • TAB000125583070

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University