สมบัติ ทำละเอียด อนุรักษ์ควายไทย ที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด

 • สมบัติ ทำละเอียด อนุรักษ์ควายไทย ที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 • 2557

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

 • มิ.ย. 2557

 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 หน้า 112-113

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;การอนุรักษ์ควายไทย;ฟาร์มการอนุรักษ์;แหล่งการอนุรักษ์;จ.พิษณุโลก อ.พรมพิราม

 • TAB000125571985

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University