การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

รายละเอียด

 • การสำรวจโรคท๊อกโซพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

 • เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   เจริญ ทองมา
    วีระพล จันทร์สวัสดิ์
    ภิรมย์ ศรีวรนารถ

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 48 หน้า

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • กระบือปลัก;โรคทอคโคพลาสโมซีส

 • TAB241587

 • KU0154004

 • [1] เจริญ ทองมา
  [2] วีระพล จันทร์สวัสดิ์
  [3] ภิรมย์ ศรีวรนารถ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University