การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 2: สภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของกระบือพื้นเมืองและกระบือลูกผสมมูราห์ที่แม่โจ้

รายละเอียด

 • การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 2: สภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของกระบือพื้นเมืองและกระบือลูกผสมมูราห์ที่แม่โจ้

 • รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

 • ไม่ระบุ

 •   สุรศักดิ์ จำหมาย
    อภิชัย รัตนวราหะ
    จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

 • เชียงใหม่

 • หน้า 12: 1-16

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การปรับปรุงพันธุ์;การเจริญเติบโต

 • TAB241438

 • [1] สุรศักดิ์ จำหมาย
  [2] อภิชัย รัตนวราหะ
  [3] จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University