การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 3: การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

รายละเอียด

 • การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 3: การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 • รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

 • ไม่ระบุ

 •   จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

 • เชียงใหม่

 • หน้า 13: 1-12

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การปรับปรุงพันธุ์;น้ำหนัก;การสำรวจ

 • TAB241437

 • [1] จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University