การศึกษาทางชีวมิติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียในควายปลักไทย

รายละเอียด

 • การศึกษาทางชีวมิติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียในควายปลักไทย

 • เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   เทอด เทศประทีป
    ชัยณรงค์ โลหชิต
    ประสิทธิ์ โพธิปักษ์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 3

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;ระบบสืบพันธุ์

 • TAB241435

 • [1] เทอด เทศประทีป
  [2] ชัยณรงค์ โลหชิต
  [3] ประสิทธิ์ โพธิปักษ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University