ผลการใช้วิตามิน ADE ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักไปล้างการชักนำให้เกิดการเป็นสัดด้วย PGF2L

รายละเอียด

 • ผลการใช้วิตามิน ADE ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักไปล้างการชักนำให้เกิดการเป็นสัดด้วย PGF2L

 • รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

 • ไม่ระบุ

 •   ชัยสิทธิ์ ส่งประเสริฐ
    ทศชัย เวียนสิน
    พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

 • เชียงใหม่

 • ตอนที่ 5

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;วิตามิน AD3E;โปรสตาแกลนดิน;การสืบพันธุ์;การเป็นสัด;อัตราการผสมติด

 • TAB241324

 • [1] ชัยสิทธิ์ ส่งประเสริฐ
  [2] ทศชัย เวียนสิน
  [3] พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University