การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 1: การสังเกตอาการเป็นสัดของกระบือโดยเจ้าของสัตว์อำเภอสันทราย

รายละเอียด

 • การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองโดยผสมข้ามกับกระบือมูราห์ 1: การสังเกตอาการเป็นสัดของกระบือโดยเจ้าของสัตว์อำเภอสันทราย

 • รายงานการค้นคว้าวิจัย 2521-2523

 • ไม่ระบุ

 •   จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

 • เชียงใหม่

 • หน้า 11: 1-7

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;พันธุกรรม;การปรับปรุงพันธุ์;การเป็นสัด;อาการ

 • TAB241308

 • [1] จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University