งานวิจัยกระบือ จากวันนั้นถึงวันนี้

รายละเอียด

 • งานวิจัยกระบือ จากวันนั้นถึงวันนี้

 • 2534

 •   จรัญ จันทลักขณา

 • บทความในวารสาร

 • วารสารโคกระบือ

 • ม.ค.-ก.พ. 2534

 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 7-16

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • กระบือ;โครงการวิจัยกระบือร่วม;ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค;ประวัติ;ความเป็นมา

 • TAB352032

 • [1] จรัญ จันทลักขณา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University