เครื่องมือตอนโค-กระบือ แบบต่างๆ

รายละเอียด

 • เครื่องมือตอนโค-กระบือ แบบต่างๆ

 • 2534

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ก.ย.-ธ.ค.2534

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 หน้า 95-98

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • เครื่องตอนโค-กระบือ;ชนิด;หลักการทำงาน;ข้อดี;ข้อเสีย

 • TAB351683

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University