สรุปและประเมินผลโครงการอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตสัตวแพทย์ร่วมกับ ทบวงมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 กรป.กลาง

รายละเอียด

  • สรุปและประเมินผลโครงการอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตสัตวแพทย์ร่วมกับ ทบวงมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 กรป.กลาง

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

  • กรุงเทพฯ

  • 25 แผ่น

  • L73-โรคสัตว์

  • โค;กระบือ;โรคสัตว์;นิสิตสัตวแพทย์;การฉีดวัคซีน;การถ่ายพยาธิ;โครงการอาสาพัฒนาชนบท;จ.สกลนคร

  • TABSS1157

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University