สรุปผลงานวิจัยด้านสัตว์ของสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

 • สรุปผลงานวิจัยด้านสัตว์ของสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กรุงเทพฯ

 • 146 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • Q51-เทคโนโลยีอาหารสัตว์

 • สัตว์เศรษฐกิจ;พืชอาหารสัตว์;กระบือ;โค;ไก่;สุกร;กระต่าย;โรค;เชื้อสาเหตุ;การรักษา;คุณค่าทางโภชนาการ;การปรับปรุงคุณภาพ;แกะ;ห่าน;การตรวจสอบ

 • TAB361038

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University