บริโภคเนื้อควายปลักไทยดีต่อสุขภาพ

รายละเอียด

 • บริโภคเนื้อควายปลักไทยดีต่อสุขภาพ

 • 2562

 •   ทวีพร เรืองพริ้ม
    วิสูตร ไมตรีจิตต์

 • บทความในวารสาร

 • เกษตรอภิรมย์

 • Kasetapirom

 • ก.ย.-ธ.ค. 2562

 • ปีที่ 5 ฉบับที่ 27 หน้า 37-40

 • http://agri.kps.ku.ac.th/kasetapirom

 • ไทย

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • เนื้อควาย;ควายปลัก;กระบือ;กระบือปลัก;การบริโภค;สุขภาพ;กรดไขมัน;อาหารเพื่อสุขภาพ;ไขมัน;คลอเรสเตอรอล

 • KUJOUR03600041

 • [1] ทวีพร เรืองพริ้ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] วิสูตร ไมตรีจิตต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)

 • [1] Taweeporn Raungprim (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Animal Science)
  [2] Wisut Maitreejet (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Animal Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University