คู่มือการออกค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท

รายละเอียด

 • คู่มือการออกค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท

 • ไม่ระบุ

 •   สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์
    ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์
    ศรุดา โพธิ์ศรี
    ธนัตถุ์ วิชุกรมณ์จิรภัคร
    ฟ้าประทาน สวงโท
    ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์
    ปิยะธิดา ขอเหนี่ยวกลาง
    ศศิมา เทียมหมอก
    พิมาลา เกษมสุข
    สาวิณี อาภาวัฒนกิจสกุล

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท

 • กรุงเทพฯ

 • 96 หน้า

 • L73-โรคสัตว์

 • L01-การผลิตสัตว์

 • โค;กระบือ;สุนัข;แมว;ไก่;การเลี้ยงสัตว์;โรคของสัตว์;โรคปากและเท้าเปื่อย;โรคบรูเซลโลซีส;โรคสัตว์ติดคน;ปรสิต;อาการท้องอืด;โรคนิวคาสเซิล;โรคฉี่หนู;โรคแอนแทร็กซ์;โรคพิษสุนัขบ้า;ยา;การวินิจฉัยโรค;

 • Cattle;Water buffaloes;Dogs;Cats;Chickens;Animal husbandry;Animal diseases;Foot and mouth disease;Brucellosis;Zoonoses;Parasites;Bloat;Newcastle disease;Leptospirosis;Anthrax;Rabies;Drugs;Diagnosis;

 • โค;กระบือ;สุนัข;แมว;ไก่;ไก่พื้นเมือง;การเลี้ยง;โรคสัตว์;การติดต่อ;โรคปากและเท้าเปื่อย;โรคแอนแทรกซ์;โรคกาลี;โรคคอบวม;โรคแท้งติดต่อ;โรคพยาธิ;โรคท้องอืด;การดูแลรักษาสัตว์;การบังคับสัตว์;การให้วัคซีน;โรคบรูเซลโลซิส;โรคเลปโตสไปโรซิส;โรคแอนแทรกซ์;โรคพิษสุนัขบ้า;ยารักษา;ยาปฏิชีวนะ;การตรวจทางโลหิตวิทยา;วิธีการตรวจโรค

 • Haemologic septicemia

 • TAB000025473468

 • [1] สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์
  [2] ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์
  [3] ศรุดา โพธิ์ศรี
  [4] ธนัตถุ์ วิชุกรมณ์จิรภัคร
  [5] ฟ้าประทาน สวงโท
  [6] ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์
  [7] ปิยะธิดา ขอเหนี่ยวกลาง
  [8] ศศิมา เทียมหมอก
  [9] พิมาลา เกษมสุข
  [10] สาวิณี อาภาวัฒนกิจสกุล

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University