สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 3

รายละเอียด

 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 3

 • 2527

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 9748185036

 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • กรุงเทพฯ

 • 289 หน้า

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • Saccharum officinarum;วัชพืช;Oryza sativa;ข้าว;อ้อย;Zea mays;ข้าวโพด;Hevea brasiliensis;ยาง;ทรัพยากรป่าไม้;โค;ช้าง;กระบือ;

 • Saccharum officinarum;Weeds;Oryza sativa;Rice;Sugarcane;Zea mays;Maize;Hevea brasiliensis;Rubber;Forest resources;Cattle;Elephants;Water buffaloes;

 • อ้อย;วัชพืช;ข้าว;ข้าวโพด;ยางพารา;ทรัพยากรป่าไม้;โค;ช้าง;กระบือ

 • SUG020808

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University