เรียนรู้พฤติกรรมควาย ง่ายกว่าที่คิด

รายละเอียด

 • เรียนรู้พฤติกรรมควาย ง่ายกว่าที่คิด

 • DIY applied ethology of swamp buffaloes

 • ไม่ระบุ

 •   พิพัฒน์ สมภาร

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 หน้า 64-67

 • ไทย

 • ควาย;กระบือ;พฤติกรรม;การศึกษา;ประเทศไทย

 • TB000025550002

 • [1] พิพัฒน์ สมภาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University