ควายนม

รายละเอียด

  • ควายนม

  • ไม่ระบุ

  •   สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์

  • บทความในวารสาร

  • กสิกร

  • ปีที่ 6 ฉบับที่ 36 หน้า 497-511

  • ไทย

  • ควายนม;กระบือนม;พันธุ์;ลักษณะ;การเลี้ยง;ประเทศไทย

  • TB000025540001

  • [1] สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร กองเศรษฐกิจการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University