ตลาดควายชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รายละเอียด

 • ตลาดควายชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

 • ไม่ระบุ

 •   สัญญา มีสุขโข

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ส.ค. 52

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 หน้า 120-124

 • ไทย

 • กระบือ;ควาย;ตลาดกระบือ;การค้า;แหล่งค้าขาย;อ.ชาติตระการ;จ.พิษณุโลก;ประเทศไทย

 • TB000025520149

 • [1] สัญญา มีสุขโข

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University