กระบือสัตว์ที่ยังมีความหมาย

รายละเอียด

  • กระบือสัตว์ที่ยังมีความหมาย

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • บทความในวารสาร

  • เทคโนโลยีชาวบ้าน

  • ไทย

  • จำนวนควาย;สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์;คัดเลือกพันธุ์;อัตราการเจริญเติบโต;การสืบพันธุ์;การผสมพันธุ์;พยาธิ;การบริโภค;เนื้อกระบือ;ปราจีนบุรี;กลุ่มสาธิตการเลี้ยงกระบือ

  • TB000025480033

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University