ระพีพงศ์ แก้ต่างแทนซี 6 หลังตรวจพบโรคแฝงกลุ่มโค

รายละเอียด

  • ระพีพงศ์ แก้ต่างแทนซี 6 หลังตรวจพบโรคแฝงกลุ่มโค

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • บทความในวารสาร

  • ไทย

  • โรคระบาด;ด่านกักกันสัตว์;ธนาคารโคกระบือ;ตั้งด่านตรวจ

  • TB000025480032

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University