สมุนไพร กับการรักษาสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์

รายละเอียด

  • สมุนไพร กับการรักษาสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • บทความในวารสาร

  • สร้างเงินสร้างงาน

  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 007 หน้า 137-139

  • ไทย

  • สมุนไพร;การรักษาสัตว์;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ควาย;โรคกระบือ;กระบือ

  • TB000025470025

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University