ปุ๋ยขี้ควายภูเวียง วิถีคนชนบท กลายเป็นรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

รายละเอียด

  • ปุ๋ยขี้ควายภูเวียง วิถีคนชนบท กลายเป็นรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

  • ไม่ระบุ

  •   ยุทธพงษ์ พึ่งแรงตน

  • บทความในวารสาร

  • หนังสือพิมพ์ X-CITE ไทยโพสต์

  • ไทย

  • กระบือ;ควาย;รายได้;ชนบท;ปุ๋ย;ขี้ควาย;มูลควาย;ปุ๋ยชีวภาพ;เกษตรกรรม;ปุ๋ยขี้ควาย;ภูเวียง

  • TB000025440009

  • [1] ยุทธพงษ์ พึ่งแรงตน

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University