น้ำหนังควาย: ภูมิปัญญาอาหารจากบ้านห้วยไซ

รายละเอียด

 • น้ำหนังควาย: ภูมิปัญญาอาหารจากบ้านห้วยไซ

 • 2550

 •   นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
    กชกร ชิณะวงศ์
    ปิยะวัติ บุญหลง
    สินธุ์ สโรบล
    สมคิด แก้วทิพย์
    อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 978-974-8224-94-7

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

 • เชียงใหม่

 • 70 หน้า

 • กระบือ;ควาย;น้ำหนังควาย;หนังควาย;ภูมิปัญญา;บ้านห้วยไซ;ผลิตภัณฑ์;ลำพูน

 • TB000025500036

 • [1] นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
  [2] กชกร ชิณะวงศ์
  [3] ปิยะวัติ บุญหลง
  [4] สินธุ์ สโรบล
  [5] สมคิด แก้วทิพย์
  [6] อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University