การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

 • การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน

 • 2552

 •   นิกร สางห้วยไพร

 • หนังสือ

 • 978-974-682-328-9

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ

 • กรุงเทพฯ

 • 85 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;การจัดจำแนก;สกุล;ปศุสัตว์;ประชากรสัตว์;การเลี้ยงสัตว์;การผลิตสัตว์;การให้อาหารสัตว์;การเติบโต;ซากสัตว์;การใช้;

 • Water buffaloes;Identification;Genera;Livestock;Animal population;Animal husbandry;Animal production;Animal feeding;Growth;Carcasses;Uses;

 • ควาย;กระบือ;การจำแนกสกุล;สายพันธุ์;ประชากรควาย;การกระจายตัว;การเลี้ยงควาย;การดูแล;การให้อาหาร;โรคสัตว์;การเจริญเติบโต;ลักษณะซาก;การใช้ประโยชน์;การผลิตควาย

 • Bubalus bubalis;Buffalo;Identification;Buffalo population;Husbandry;Feeding;Growth rate;Carcass characteristics

 • http://www.dld.go.th/breeding/buffalo/pdf/buffalo%20production.pdf

 • TAB000025530735

 • TB000025540004,20130001

 • [1] นิกร สางห้วยไพร (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University