ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 3381
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 2436
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1705
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 1345
5 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 1060
6 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 773
7 เลี้ยงควายให้อ้วน 677
8 พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 552
9 การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต 550
10 การฝึกคนและฝึกควายไถนา 540
11 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 435
12 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 423
13 ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย 408
14 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 399
15 โรคคอบวมหรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic Septicemia) 376
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University