ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 3701
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 2809
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1843
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 1550
5 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 1258
6 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 866
7 เลี้ยงควายให้อ้วน 706
8 การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต 609
9 พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 609
10 การฝึกคนและฝึกควายไถนา 604
11 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 591
12 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 561
13 ควายเป็นหมัน 530
14 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 514
15 ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย 457
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University