ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 4043
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 3003
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1950
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 1685
5 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 1393
6 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 909
7 ควายเป็นหมัน 850
8 เลี้ยงควายให้อ้วน 732
9 พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 654
10 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 646
11 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 643
12 การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต 643
13 การฝึกคนและฝึกควายไถนา 642
14 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 580
15 ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย 511
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University