ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย 3566
2 เลี้ยงควายให้อ้วน 2633
3 ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 1795
4 โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) 1518
5 เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500 1161
6 คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์ 848
7 เลี้ยงควายให้อ้วน 700
8 พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 598
9 การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต 595
10 การฝึกคนและฝึกควายไถนา 587
11 การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน 567
12 ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก 521
13 การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 464
14 ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย 440
15 โรคคอบวมหรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic Septicemia) 423
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University