ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ: ใช้สีเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2542

ชื่อเอกสาร หนังสือรวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในระหว่างปี 2540-2542

ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ: ใช้สีเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง

จำนวนหน้า 868 หน้า

ผู้แต่ง จงกล เจียรสุวรรณ์ , ศิลป์ชัย เพียรชอบ , สุมลยา กาญจนะพังคะ ,

 

Estimation of birth and weaning weights of the Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2525

ชื่อเอกสาร สูจิบัตร และ เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525

ชื่อหนังสือ Estimation of birth and weaning weights of the Thai swamp buffalo

จำนวนหน้า 55 แผ่น

ผู้แต่ง Charan Chantalakhana , Wannaporn Poogkesorn ,

 

การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2523

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523

ชื่อหนังสือ การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

จำนวนหน้า 78 หน้า

ผู้แต่ง จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , ปลีโรจน์ ปลื้มสำราญ , พายัพ บุญธรรม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University