มลภาวะ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ
 

Comparison of carbon emitted factors from Ox and buffalo farms and slaughterhouses in meat production

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร Thai Journal of Agricultural Science (Thailand)

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 97-107

ผู้แต่ง Thanee, N. , Dankittikul, W. , Keeratiurai, P. ,

 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 82 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 50-55

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

ค.ควายไทย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 599 หน้า 45-48

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 270 หน้า 4-9

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

การวิเคราะห์หาปริมาณของยาฆ่าแมลงชนิด CHLORINATED HYBROCARBON ที่ตกค้างในไขมันของโคและกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2529

ชื่อวารสาร ข่าวสารเกษตรศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 74-75

ผู้แต่ง รัมภา อินทรักษา , ยรรยง อินทรรักษา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University