กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   
 

ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

หนังเค็มพ่อประนอม นครพนม หนังจี่ ที่ขายดีจนลือลั่นยังแดนไกล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 738 หน้า 90-92

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

Meat quality assessment of local cattle and buffalo through nutritive and physiochemical evaluation of blood and meat

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 431-441

ผู้แต่ง Shamanta Khan , Sardar Mohammad Badier Rahman , Biplob Kumer Roy , Nazmul Huda , Mohammed Ahsan Habib , Marzan Sarkar ,

 

Optimization and quality evaluation of buffalo calf meat sausages incorporated with skim milk powder as a complete fat replacer

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 625-636

ผู้แต่ง Gauri Jairath , Diwakar Prakash Sharma , Randhir Singh Dabur , Pradeep Kumar Singh , Ashok Pathera ,

 

Evaluation of the adhesion potential of psychrotrophic bacteria isolated from refrigerated raw buffalo milk: Simulating storage conditions

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 215-228

ผู้แต่ง Marciele Bogo , Gessica Araceli Costa , Ana Paula Guedes Frazzon , Amanda de Souza da Motta ,

 

การพัฒนาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสคลุกไก่ทอดบัฟฟาโล่วิงส์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 144-149

ผู้แต่ง นลัทพร รัตนตรัยวงศ์ , ลลิตตา พาณิชผล , ปริตา ธนสุกาญจน์ , ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ ,

 

การประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชาติเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1: วิจัย นวัตกรรม: การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้สีย้อมธรรมชาติเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของพืช

จำนวนหน้า 2149 หน้า

ผู้แต่ง นาซีบ๊ะ มูซอ , เนตรนภา ชะนะ , เกษศิรินทร์ รัทจร ,

 

Evaluation of Lactobacillus plantarum growth in milk of Indian buffalo breeds based on its physico-chemical content

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 345-352

ผู้แต่ง Abhinandan Patil , John Disouza , Shivaji Pawar ,

 

Evaluation of the experimental fraud of buffalo cheese by sensory analysis and physico-chemical parameters

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 521-529

ผู้แต่ง Gabrielle Virgínia Ferreira Cardoso , Andrey Carlos Sacramento Oliveira , Josyane Brasil Silva , Andreia Silva da Silva , Wanessa Shuellen Costa Araujo , Emilia Socorro Conceicao de Lima Nunes , Talita Bandeira Roos , Carina Martins Moraes ,

 

บริโภคเนื้อควายปลักไทยดีต่อสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 27 หน้า 37-40

ผู้แต่ง ทวีพร เรืองพริ้ม , วิสูตร ไมตรีจิตต์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University