กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,915 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 98 รายการ   
 

ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

Evaluation of Lactobacillus plantarum growth in milk of Indian buffalo breeds based on its physico-chemical content

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 345-352

ผู้แต่ง Abhinandan Patil , John Disouza , Shivaji Pawar ,

 

Evaluation of the experimental fraud of buffalo cheese by sensory analysis and physico-chemical parameters

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 521-529

ผู้แต่ง Gabrielle Virgínia Ferreira Cardoso , Andrey Carlos Sacramento Oliveira , Josyane Brasil Silva , Andreia Silva da Silva , Wanessa Shuellen Costa Araujo , Emilia Socorro Conceicao de Lima Nunes , Talita Bandeira Roos , Carina Martins Moraes ,

 

ยาถ่ายพยาธิจากสมุนไพรพื้นบ้านให้ผลเลิศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 67

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมุนไพรบำรุงกำลัง ช่วยให้โค-กระบือ กินอาหารได้ดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 151 หน้า 74

ผู้แต่ง โสภาวรรณ เบ็ญระเหม ,

 

น้ำนมกระบือแช่แข็ง ตามเทรน Frozen food

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 27-28

ผู้แต่ง ศศิธร นาคทอง , ปิยธิดา งอกงาม ,

 

บอระเพ็ดหมักน้ำตาล สูตรเจริญอาหารโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 155 หน้า 55

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 148 หน้า 76

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บอระเพ็ดดองเหล้าขาวสูตรยากินหญ้าดีของโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 138 หน้า 45

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

จำนวนหน้า 1412 หน้า

ผู้แต่ง คุณัชญ์สุภชา กลับคง , ปิ่นมณี ขวัญเมือง , จินตนา บุนนาค ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 98 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University