ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,952 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ    
 

จริงหรือไม่ ควายไทยไถนาไม่เป็น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 58 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 1-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแบบไหลใต้ผิวดินแนวดิ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6: วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแบบไหลใต้ผิวดินแนวดิ่ง

จำนวนหน้า 1160 หน้า

ผู้แต่ง จรรยาลักษณ์ บัวผัด , ปัถวี ปิมมา , โสมนัส สมประเสริฐ , สริวัฒน์ บุญชัยศรี , สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ,

 

เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอนที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 271 หน้า 35-39

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ร่วมอนุรักษ์ควายไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 460 หน้า 86

ผู้แต่ง วิชัย จินดาเหม ,

 

เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอน 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 24-28

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

ศูนย์เรียนรู้พลังงานสัตว์ทดแทน เชียงใหม่ หนุนชาวนาหันมาใช้ประโยชน์จากควายพื้นเมือง ลดต้นทุนการผลิต-สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 438 หน้า 64, 66

ผู้แต่ง ศ.วิจิตรา, นามแฝง ,

 

โครงการรวมใจภักดิ์อนุรักษ์ควายไทย กลยุทธ์ขับเคลื่อน ค.ควาย เข้านา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 269 หน้า 4-8

ผู้แต่ง ทศพร ศรีศักดิ์ , กิตติ กุบแก้ว ,

 

กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองตำบลหัวง้ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 262 หน้า 32-38

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ห้วยตุ้ม หมู่บ้านควายมีเงินเดือน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 384 หน้า 87-90

ผู้แต่ง เกรียงไกร ปัญโญกาศ ,

 

ควายไทยสูญพันธุ์แน่ถ้าไม่รีบแก้ไข

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร ธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา เล่มที่ 3 เกษตรเพื่อคนไทย

ชื่อหนังสือ ควายไทยสูญพันธุ์แน่ถ้าไม่รีบแก้ไข

จำนวนหน้า 132 หน้า

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University