ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,024 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ   
 

กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านดงเจริญ สืบสาน อนุรักษ์ ปลุกสำนึกการเลี้ยงควาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 695 หน้า 69-71

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

ผลของมูลสัตว์ต่อสารอาทราซีนที่ตกค้างในดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 65-77

ผู้แต่ง เชษฐ์ชัชชัยย์ นิลาภรณ์ , อรวรรณ ชุณหชาติ , วนิดา สืบสายพรหม , ทศพล พรพรหม , จำเนียร ชมภู ,

 

14 พฤษภาคม วันอนุรักษ์ควายไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 801 หน้า 23

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ต่อยอดอนุรักษ์ เพิ่มจำนวนควายไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 775 หน้า 54-57

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

มาจัดสวนกันเถอะ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ยุคคล จิตสำรวย ,

 

การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของนํ้ากากส่า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

ชื่อหนังสือ การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของนํ้ากากส่า

จำนวนหน้า 2158 หน้า

ผู้แต่ง อดิพงษ์ เตือนขุนทด , ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร ,

 

สมบัติ ทำละเอียด อนุรักษ์ควายไทย ที่อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 166 หน้า 112-113

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับครอบครัวลงทุนน้อยที่ดอนตาล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 518 หน้า 18-19

ผู้แต่ง สมชาย นนทฤทธิ์ ,

 

การอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยควรยึดถือแบบอย่างของชาวอินเดียที่รักษ์โคดุจพระเจ้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 147 หน้า 113-115

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University