เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 

Buffaloes VS. Tractors: Comparison of their use in village agriculture of Northern Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเรื่องระบบการปลูกพืช: การสัมมนาครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ Buffaloes VS. Tractors: Comparison of their use in village agriculture of Northern Thailand

จำนวนหน้า หน้า 437-448

ผู้แต่ง Dennis, John V., Jr. ,

 

ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง นิธิศ จิตนิยม ,

 

การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 123 หน้า 38-41

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2542

ชื่อเอกสาร 20 ปี เกษตรกำแพงแสน

ชื่อหนังสือ เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า

จำนวนหน้า 346 หน้า

ผู้แต่ง ชัยณรงค์ คันธพนิต ,

 

เครื่องมือตอนโค-กระบือ แบบต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 95-98

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2514

ชื่อวารสาร เกษตรสาร

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 193-210

ผู้แต่ง สิทธิพร กฤดากร, ม.จ. ,

 

กระดานเกลี่ยดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2479

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 475-478

ผู้แต่ง ชื่น สิโรรส ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University