การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
 

Studies of culture of Moina macrocopa using organic and inorganic inputs

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2534

ผู้แต่ง Ratnayake, R.K.S. ,

 

เลี้ยงปลาแบบง่ายๆ ใช้หนังวัว หนังควาย และกากถั่วเหลือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร ชาวเกษตร

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 119 หน้า 48-50

ผู้แต่ง มานะ สิงห์วรรณรัตน์ ,

 

Evaluation of monosex tilapia production in ponds with different nutritional inputs

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2532

ผู้แต่ง Marnop Chaengkij ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University