การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ
 

กฎหมายไทยเกี่ยวกับโคเนื้อ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อนุสรณ์งาน วันโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และครบรอบ 10 ปี ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรฯ

ชื่อหนังสือ กฎหมายไทยเกี่ยวกับโคเนื้อ

จำนวนหน้า 173 หน้า

ผู้แต่ง วัฒนา มงคลนาวิน ,

 

ปศุสัตว์เข้มงวดผู้กระทำความผิดสถานที่เก็บซากโค-กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร โคบาลแมกกาซีน

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 176 หน้า 33

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 120 หน้า 66-69

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2530

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี ,

 

หลักเกณฑ์การตั้งฟาร์มเลี้ยงโคหรือกระบือเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2521

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 57-63

ผู้แต่ง วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University