การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,024 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 39 รายการ    
 

กระบือไทยพันธุ์ดี ด้วยเทคโนโลยีของคนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 59 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 35-37

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

จำนวนหน้า 166 หน้า

ผู้แต่ง ประภาส ช่างเหล็ก , สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ , สกล ฉายศรี , สุทัศน์ แปลงกาย , โสธร เกิดแก้ว , จงกล พลายดี ,

 

เร่งแก้วิกฤตควายไทยใกล้สูญพันธุ์ เหลือเพียง 1 ล้านกว่าตัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 483 หน้า 89

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 83 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 7-10

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตโคเนื้อ-กระบือของไทย วิกฤตหรือโอกาส

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 57 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 44-45

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ฝ่าวิกฤตควายไทย กรมปศุสัตว์เร่งส่งเสริมเครือข่ายขยายจำนวน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 406 หน้า 87-88

ผู้แต่ง ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ ,

 

โค-กระบือ สายเลือดไทย โครงการใหม่เพื่อปศุสัตว์ไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 414 หน้า 86, 88

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โค-กระบือ สายเลือดไทย โครงการใหม่เพื่อปศุสัตว์ไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 55 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 44-47

ผู้แต่ง ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ ,

 

รวมบทความเกี่ยวกับศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2550

ผู้แต่ง ปราณี (โกมลสุทธิ์) เสียมไหม ,

 

ไอทีปศุสัตว์ http://bprdc.sardi.ku.ac.th/

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 504 หน้า 76

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 39 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University