เกษตรทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,096 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ   
 

Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

จำนวนหน้า หน้า 1-13

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 

ควายไทยจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ควายไทยจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

84 พรรษา กษัตริย์เกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2555

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Coprophilous ascomycetes from Phu Luang Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 34-40

ผู้แต่ง Onuma Piasai , Leka Manoch ,

 

Water buffalo research and development in Australia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

จำนวนหน้า 201 หน้า

ผู้แต่ง Allen, Jack ,

 

งานวิจัยด้านการผลิตและการใช้แรงงานกระบือ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2540

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน ,

 

งานวิจัยกระบือ จากวันนั้นถึงวันนี้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร วารสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-16

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

งานวิจัยกระบือ จากวันนั้นถึงวันนี้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2534

ชื่อวารสาร วารสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-16

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

สถิติ: โค กระบือ และประชากรของประเทศต่างๆ ในโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2531

ชื่อวารสาร จุลสารโคกระบือ

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 41-43

ผู้แต่ง บุญยืน ตันไถง ,

 

Research prioities in buffalo diseases and parasites

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2529

ชื่อเอกสาร Proceedings of the buffalo seminar April 29-May 2, 1985 Bangkok, Thailand

ชื่อหนังสือ Research prioities in buffalo diseases and parasites

จำนวนหน้า P.324-331

ผู้แต่ง Somchai Srihakim ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University