ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 3,998 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   
 
 

เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร การชันสูตรซากสัตว์

ชื่อหนังสือ เทคนิคการชันสูตรซากสัตว์

จำนวนหน้า 287 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉริยา ไศละสูต ,

 

พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร เอกสารการสอนชุดวิชา การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ หน่วยที่ 1-7

ชื่อหนังสือ พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

จำนวนหน้า 328

ผู้แต่ง วินัย ประลมพ์กาญจน์ , ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

การผสมเทียม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2530

ผู้แต่ง พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ,

 

โคเนื้อ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2526

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี ,

 

หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2518

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University