ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,042 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 2,394 รายการ    
 

ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตกระบือปลักไทย: เลขทะเบียนวิชาการ 49(3)-0406-171

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน , สุพรชัย ฟ้ารี , กิตติ อรรคฮาต ,

 

การศึกษาอายุที่เหมาะสมในการอย่านมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบือปลักไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุพรชัย ฟ้ารี , พิสัย วงศ์พาณิชย์ , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , ศรชัย คงสุข ,

 

การเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของกระบือปลักแม่ลูกอ่อนและลูกกระบือ: ทะเบียนวิจัยเลขที่ 48(1) (33:13)-0406-061

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ฉลองชัย ชุ่มชื่น , โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักกระบือปลักกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-099

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นิกร สางห้วยไพร , เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแม่กระบือช่วงตั้งท้องและหลังคลอด

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , ทวีพร พูนดุสิต , เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ , จรัญ จันทลักขณา , ศักดิ์สงวน กอนันทา ,

 

การใช้ชุดตรวจสอบ non structural protein ชนิดต่างๆสำหรับตรวจแยกระหว่างสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตวแพทยสาร

ปีที่ (Vol.) 55 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 21-30

ผู้แต่ง ดิลก อ้วนพรมมา , ปณิธาน ทองทา ,

 

ประเพณีพิธีกรรมควายฮ้าของชาวอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 1-5

ผู้แต่ง กฤษณา กุลทรัพย์ศักดิ์ ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดสะแกนา (COMBRETUM QUADRANGULA REKURZ) ต่อพยาธิตัวกลมในลูกกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 201-206

ผู้แต่ง พีระพล อยู่สวัสดิ์ , สมพร ศรีรอด , เปรม ชุนถนอม , ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ ,

 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการและการตรวจชิมเนื้อ จากกระบือและโคลูกผสมบราห์มันที่ขุนด้วยอาหารข้น 3 ระดับ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 435-443

ผู้แต่ง จันทร์พร เจ้าทรัพย์ , ชัยณรงค์ คันธพนิต ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 2,394 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University