บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,166 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,013 รายการ   
 

การใช้ชุดตรวจสอบ non structural protein ชนิดต่างๆสำหรับตรวจแยกระหว่างสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตวแพทยสาร

ปีที่ (Vol.) 55 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 21-30

ผู้แต่ง ดิลก อ้วนพรมมา , ปณิธาน ทองทา ,

 

กระบือไทยยุคพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตว์บก 95

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

ปุ๋ยขี้ควายภูเวียง วิถีคนชนบท กลายเป็นรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์ X-CITE ไทยโพสต์

ผู้แต่ง ยุทธพงษ์ พึ่งแรงตน ,

 

การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคเมลิออยโดซีส ในโคและกระบือในเขตจังหวัดขอนแก่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตวแพทยศาสตร์ มข.

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 9-15

ผู้แต่ง อารินี ชัชวาลชลธีระ , เรืองทอง กิจเจริญปัญญา , วีรพล ทวีนันท์ , ลักษณาภรณ์ จงขจรพงษ์ , อภิรมย์ เจริญไชย , นิยมศักดิ์ อุปทุม ,

 

สมุนไพร กับการรักษาสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สร้างเงินสร้างงาน

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 007 หน้า 137-139

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เจ้าทุยอยู่ไหน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เส้นทางแห่งศรัทธา

หน้า 78-87

ผู้แต่ง ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ,

 

ระพีพงศ์ แก้ต่างแทนซี 6 หลังตรวจพบโรคแฝงกลุ่มโค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กระบือสัตว์ที่ยังมีความหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน

หน้า 42-44

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ลุยงานกระบือแห่งชาติ 49 สัมผัสเจ้าทุยแชมป์โลกราคาหลักแสน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สร้างเงินสร้างงาน

หน้า 145-147

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เจ้าทุย โลดแล่นบนแสตมป์กระตุ้นการอนุรักษ์ควาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์ X-CITE ไทยโพสต์

หน้า 9

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,013 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University