บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,022 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 818 รายการ    
 

การสำรวจโรคทอคโคพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ การสำรวจโรคทอคโคพลาสโมซีสของกระบือปลักในประเทศไทย

จำนวนหน้า หน้า 23

ผู้แต่ง เจริญ ทองมา , วีระพล จันทร์สวัสดิ์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ ,

 

Buffaloes VS. Tractors: Comparison of their use in village agriculture of Northern Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเรื่องระบบการปลูกพืช: การสัมมนาครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ Buffaloes VS. Tractors: Comparison of their use in village agriculture of Northern Thailand

จำนวนหน้า หน้า 437-448

ผู้แต่ง Dennis, John V., Jr. ,

 

โคและกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สรุปภาวะสินค้าเกษตรที่สำคัญในรอบปี 2523

ชื่อหนังสือ โคและกระบือ

จำนวนหน้า หน้า 55-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โครงการสำรวจยาไทยพื้นเมืองใช้รักษากระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงการสำรวจยาไทยพื้นเมืองใช้รักษากระบือ

จำนวนหน้า หน้า 110-112

ผู้แต่ง ประสบ บูรณมานัส ,

 

Physical and socio-economic environment for pasture and beef production in Northeast Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Khon Kaen University Pasture improvement project: 1981-82 Annual report

ชื่อหนังสือ Physical and socio-economic environment for pasture and beef production in Northeast Thailand

จำนวนหน้า หน้า 4-7

ผู้แต่ง Shelton, H.M. ,

 

Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1982

ชื่อหนังสือ Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ผู้แต่ง Kitiya Srisakwattana , Chanphen ngramsuriyoroj , Maneewan Kamonpatana ,

 

Age at first calving and calving interval of the Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ชื่อหนังสือ Age at first calving and calving interval of the Thai swamp buffalo

จำนวนหน้า หน้า 8

ผู้แต่ง Charan Chantalakhana ,

 

Repeatability estimates and effect of parity on calving interval and birth weight of Swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การปรับปรุงผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ชื่อหนังสือ Repeatability estimates and effect of parity on calving interval and birth weight of Swamp buffalo

จำนวนหน้า หน้า 8

ผู้แต่ง Prachan Veerasit , Supat Faarungsang , Charan Chantalakhana ,

 

Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

จำนวนหน้า หน้า 1-13

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 

การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

จำนวนหน้า หน้า 165-169

ผู้แต่ง เข็มทอง กลิ่นเกษร , สถิตย์ มั่งมีชัย , จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 818 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University