หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,166 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 323 รายการ   
 

สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช: ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 50(2)-0506-183

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นิยดา พันธ์สวัสดิ์ , สมหมาย คล้ายบ้านใหม่ , พิจิตรา เหลาทอน ,

 

แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-184

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิศาล จังศิริพรปกรณ์ , นิยดา พันธ์สวัสดิ์ ,

 

การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ: ผลงานวิชาการเลขที่: 50(2)-0206-209

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิศาล จังศิริพรปกรณ์ , พิชิต ชูเสน , ฉลองชัย ชุ่มชื่น ,

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-185

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตกระบือปลักไทย: เลขทะเบียนวิชาการ 49(3)-0406-171

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน , สุพรชัย ฟ้ารี , กิตติ อรรคฮาต ,

 

การศึกษาอายุที่เหมาะสมในการอย่านมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบือปลักไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุพรชัย ฟ้ารี , พิสัย วงศ์พาณิชย์ , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , ศรชัย คงสุข ,

 

การเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของกระบือปลักแม่ลูกอ่อนและลูกกระบือ: ทะเบียนวิจัยเลขที่ 48(1) (33:13)-0406-061

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ฉลองชัย ชุ่มชื่น , โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 323 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University