ผลงาน :

  ตัวอย่างผลงาน

การผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง นิกร สางห้วยไพร

ปีพิมพ์   2552

ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล , สุพรชัย ฟ้ารี

ปีพิมพ์   2552

ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น , ศิริพร วิหคโต , เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก , ...

ปีพิมพ์   2553

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

เลี้ยงควายให้อ้วน

ผู้แต่ง ไม้บรรทัดยาง

ปีพิมพ์   2553

ตลาดนัดโค-กระบือพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ผู้แต่ง ลูกอีสานเลือดร้อย

ปีพิมพ์   2551

โรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest)

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2554

เจ้าเพชรดำ ราคาสูงเป็นประวัติการณ์ 455,500

ผู้แต่ง ไม้บรรทัดยาง, นามแฝง

ปีพิมพ์   2555

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University