ผลของสมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก

รายละเอียด

 • ผลของสมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก

 • Effect of herbs on total phenolic content and antioxidant activity of germinated brown rice

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ครั้งที่ 8: เกษตรไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก

 • [Proceedings of the 8th Naresuan Agricultural Conference: Abstract book]

 • 2553

 •   กันณิการ์ วางลำ
    ศิริพร ไชยศิลป์
    อภิเดช หนูมา
    สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ครั้งที่ 8

 • พิษณุโลก

 • 30-31 ก.ค. 2553

 • พิษณุโลก

 • 104 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;Oryza;น้ำผัก;สารสกัดจากผัก;Allium sativum;Zingiber officinale;Petroselinum crispum;Cuminum cyminum;พืชสมุนไพร;คุณค่าทางโภชนาการ;ปริมาณสารฟีนอลิค;สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน;

 • Rice;Oryza;Vegetable juices;Vegetable extracts;Allium sativum;Zingiber officinale;Petroselinum crispum;Cuminum cyminum;Drug plants;Nutritive value;Phenolic content;Antioxidants;

 • ข้าวกล้องงอก;ชะพลู;ยี่หร่า;คึ่นฉ่าย;ใบเตย;ผักชีฝรั่ง;มะตูม;กระเจี๊ยบแดง;ตะไคร้;กะเพรา;ขิง;ข่า;กระเทียม;น้ำสมุนไพร;สารประกอบฟีนอลิค;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 • Geminated brown rice;Herb juices;Ginger;Garlic;Parsley;Cumin;Phenolic;Antioxidant activity

 • TAB000025592439

 • [1] กันณิการ์ วางลำ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  [2] ศิริพร ไชยศิลป์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  [3] อภิเดช หนูมา (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
  [4] สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

 • [1] Kannika Wanglam (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)
  [2] Siriport Chaisilp (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)
  [3] Apidet Nooma (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)
  [4] Sudarat Jiamyangyuen (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agro-Industry)

การอ้างอิง

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 333, 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th